Informácie o nás

Prečo to množné číslo? Do lesa často chodíme celá rodinka. A keďže dobrý zrak detí, niekedy predčí skúsenosť nás "starcov" niektoré nálezy prinaležia im a ja som bol len fotografom.  Fotogalériu sa budem snažiť ďalej rozšírovať, fotky sú zoradené v abecednom poradí podľa slovenského názvoslovia (a moja "istota" sa pri určovaní týchto druhov pohybuje od 50 po 99% ). Fotografie sú vkladané v nižšom rozlíšení. Ak by ste mali záujem niektorú fotografiu použiť pre svoje potreby, tak je možné každú dodať v lepšom rozlíšení a myslím, že podľa účelu využitia sa určite dohodneme. Svoje pripomienky alebo názor môžte vyjadriť v Knihe návštev, prípadne e-mailom.

UPOZORNENIE: V našej prírode sa dá nájsť veľmi veľa druhov húb a správne určiť každú jednu je aj nad možnosti odborníkov - mykológov. Takže názvoslovie pri jednotlivých fotkách nepovažujte za smerodajné!