zoznam N - Ž

22.07.2011 21:34

_

 

slovensky latinsky česky
Neotielka Neottiella sp. Zemnička
Obrúbenec beztvarý Aleurodiscus amorphus Škrobnatec jedlový
Ohnivček zimný Microstoma protracta Ohnivec zimní
Ohnivec rakúsky Sarcoscypha austriaca Ohnivec rakouský
Ohnivec šarlátový  Sarcoscypha coccinea  Ohnivec šarlatový
Ohňovec bodkovaný Fomitiporia punctata Ohňovec tečkovaný
Ohňovec Hartigov  Phellinus hartigii  Ohňovec Hartigův
Ohňovec mohutný Phellinus robustus Ohňovec statný
Ohňovec obyčajný Phellinus igniarius Ohňovec obecný
Okrasník žltý Bisporella citrina Voskovička citronová
 Pahliva  Crepidotus sp.  Trepkovitka
Pahliva mäkká Crepidotus mollis Trepkovitka měkká
 Pahliva plochá  Crepidotus applanatus  Trepkovitka zploštělá
 Pahliva šafránová  Crepidotus crocophyllus  Trepkovitka šafránová
 Pajelenka želatínová  Pseudohydnum gelatinosum  Rosolozub huspenitý
Pakonárovka žltooranžová Clavulinopsis helvola Kyjovečka hnědavá
Palievik kučeravý Pseudocraterellus sinuosus Liška kadeřavá
Pálkovka Typhula setipes Paluška štětinonohá
 Parôžkovec lepkavý  Calocera viscosa  Krásnorůžek lepkavý
Pavučinovec červenošupinkatý Cortinarius bolaris pavučinec červenošupinný
Pavučinovec krvavolupeňový Cortinarius semisanguineus Pavučinec polokrvavý
Pavučinovec muškátový Cortinarius paleaceus Pavučinec plevnatý
Pavučinovec olivovohnedopásavý Cortinarius melanotus -
Pazderka hnedá Stemonitis fusca Pazderek hnědý
Pečeňovec dubový Fistulina hepatica Pstřeň dubový
 Pečiarka obrovská  Agaricus augustus  Pečárka císařská
Pečiarka poľná Agaricus campester Pečárka polní
Peniazočka horkastá Strobilurus tenacellus Penízovka nahořklá
 Peniazočka smreková  Strobilurus esculentus  Penízovka smrková
Peniazovka dubová Gymnopus dryophilus Penízovka dubová
Peniazovka maslová Rhodocollybia butyracea f. butyracea Penízovka máslová
Peniazovka trsovitá Gymnopus confluens Penízovka splývavá
Peniazka šišková Baeospora myosura Penízečka drobnovytrusá
Pevník zvrásený Stereum rugosum Pevník korkovitý
Pevníkovec purpurový Chondrostereum purpureum Pevník nachový
Pezikula hrabová Pezicula carpinea -
 Plamienka zimná  Flammulina velutipes  Penízovka sametonohá
Plávka černejúca Russula nigricans Holubinka černajíci
 Plávka mandľová  Russula vesca  Holubinka mandlová
Plávka parková Russula exalbicans Holubinka parková
Plávka Quéletová Russula queletii Holubinka Quéletova
Plávka smradľava Russula foetens Holubinka smrdutá
 Plávka zelenkastá  Russula virescens  Holubinka nazelenalá
Plávka zlatožltá Russula aurea Holubinka zlatá
Plávkovec biely Macowanites candidus Lanýžovec holubinkovitý
Plesňovka klinčekovitá Thelephora caryophyllea plesňák karafiátový
Plesňovka smradľavá Thelephora palmata Plesňák zápašný
Plesňovka zemná rozliatá Thelephora terrestris f. resupinata Plesňák zemní
Pňovka malá Panellus mitis Pařezník jemný
 Pňovka neskorá  Panellus serotinus  Pařezník pozdní
Pňovka obyčajná Panellus stipticus Pařezník obecný
Podhríb žlčový Tylopilus felleus Hřib žlučník
 Podpňovka obyčajná  Armillaria mellea  Václavka obecná
Podpňovka smreková Armillaria ostoyae Václavka smrková
Podpňovka žltá Armillaria gallica Václavka hlíznatá
Pohárovček obyčajný Crucibulum laeve Pohárovka obecná
Polnička včasná Agrocybe praecox Polnička raná
Ponorenec hrdzavý Hypocrea rufa Masenka rezavá
Pošvovec stromový Volvariella bombycina Kukmák bělovlnný
Pórovka mäkká Datronia mollis Outkovka měkká
Pôvabnica fialová Lepista nuda Čirůvka fialová
Pôvabnica prehnutá Lepista flaccida Strmělka přehnutá
 Práchnovček pásikavý  Fomitopsis pinicola  Troudnatec pásovaný
 Prášnica bradavičnatá  Lycoperdon perlatum  Pýchavka obecná
Prášnica hruškovitá Lycoperdon pyriforme Pýchavka hruškovitá
Prilbička hnedosivá Mycena tintinnabulum Helmovka pařezová
Prilbička krvavomliečna Mycena haematopus Helmovka krvonohá
Prilbička mliečna Mycena galopus Helmovka mléčná
Prilbička naklonená Mycena inclinata Helmovka leponohá
Prilbička obyčajná Mycena vulgaris Helmovka obecná
Prilbička olivovožltá Mycena arcangeliana -
Prilbička reďkovková Mycena pura Helmovka ředkvičková
Prilbička ružovolupeňová Mycena galericulata Helmovka tuhonohá
Prilbička ryhovaná Mycena polygramma Helmovka brázditá
Prilbička slizká Mycena epipterygia Helmovka slizká
Prilbička zefírová Mycena zephirus Helmovka zefírová
 Prilbička žltohlúbiková  Mycena renati  Helmovka žlutonohá
Príživnica obyčajná Asterophora parasitica Rovetka cizopasná
 Psovka obyčajná  Mutinus caninus  Psivka obecná
Pukavec rozložitý Cylindrobasidium evolvens Kornatec rozvitý
Rebrovička Arrhenia retiruga Mecháček síťnatý
Rozelínia Rosellinia sp. Prsnatka
Rôsolovka cudzopasná Tremella mycetophiloides -
Rôsolovka lupeňovitá Tremella foliacea Rosolovka listovitá
Rôsolovka priesvitná

Tremella encephala

Rosolovka průsvitná
 Rôsolovka zlatožltá  Tremella mesenterica  Rosolovka mozkovitá
Ryhovec hnedofialový Trichaptum fuscoviolaceum Bránovitec hnědofialový
Ryhovec želatinovitý Trichaptum biforme Bránovitec dvoutvarý
Ryšavec lúčový Inonotus radiatus Rezavec lesknavý
 Rýdzik dubový  Lactarius quietus  Ryzec dubový
Rýdzik gáfrový Lactarius camphoratus Ryzec kafrový
 Rýdzik chlpkatý  Lactarius pubescens  Ryzec pýřitý
 Rýdzik lososovoružový  Lactarius salmonicolor  Ryzec lososový
Rýdzik korenistý Lactarius piperatus Ryzec peprný
Rýdzik krátkohlúbikový Lactarius acerrimus Ryzec krátkonohý
Rýdzik kruhovaný Lactarius circellatus Ryzec habrový
Rýdzik odporný Lactarius necator Ryzec šeredný
Rýdzik oranžový Lactarius mitissimus Ryzec oranžový
Rýdzik smrekovcový Lactarius porninsis Ryzec modřínový
 Rýdzik smrekový  Lactarius deterrimus  Ryzec smrkový
 Rýdzik surovičkový  Lactarius volemus  Ryzec syrovinka
 Rýdzik vráskavý  Lactarius pterosporus  Ryzec křídlatovýtrusý
Sieťkovček červenkastý Daedaleopsis confragosa Síťkovec načervenalý
Sieťkovček trojfarebný Daedaleopsis tricolor Síťkovec trojbarevný
Sieťkovec dubový Daedalea quercina Síťkovec dubový
 Sieťnatka obyčajná  Reticularia lycoperdon  Síťovka pýchavkovitá
Sírovec obyčajný Laetiporus sulphureus Sírovec žlutooranžový
Sivopórovka tmavá Bjerkandera adusta Šedopórka osmahlá
 Sliziak lepkavý  Chroogomphus rutilus  Slizák lepkavý
 Sliziak mazľavý  Gomphidius glutinosus  Slizák mazlavý
Sliznačka koreňujúca Xerula radicata Penízovka kořenující
Slizopórovka radová Meruliopsis taxicola -
 Slizovka  Myxomycetes  Hlenka
 Slizovka žĺtková  Fuligo septica  Slizovka tříslová
Slzovec Dacrymyces sp. Kropilka
Slzovec rôsolovitý Dacrymyces stillatus Kropilka rosolovitá
Smeťovka zimná Tubaria furfuracea Kržatka zimní
Smolokôrovka buková Ischnoderma resinosum Smolokorka buková
Smrčkovec český Ptychoverpa bohemica Kačenka česká
Smrčok kužeľovitý Morchella conica Smrž špičatý
Smrčok pražský Morchella pragensis Smrž pražský
Srnka ježatá Elaphomyces muricatus Jelenka pestrá
 Strapačka kožovožltá  Ramaria flaccida  Kuřátka plihá
 Strapačka žltá  Ramaria flava  Kuřátka žlutá
 Strapcovka drobná  Hypholoma subviride  Třepenitka drobná
Strapcovka tehlovočervená Hypholoma sublateritium Třepenitka cihlová
 Strapcovka zväzkovitá  Hypholoma fasciculare  Třepenitka svazčitá
 Strmulec biely  Lyophyllum connatum  Líha srostlá
 Strmulec nakopený  Lyophyllum decastes  Líha nahloučená
Strmuľka anízová Clitocybe odora Strmělka anýzka
 Strmuľka kyjakovitá  Clitocybe clavipes  Strmělka kyjonohá
Strmuľka rebernatá Clitocybe costata Strmělka kosťovitá
Suchohríb hnedý Boletus badius Suchohřib hnědý
 Suchohríb karmínový  Xerocomus rubellus  Suchohřib červený
 Suchohríb plstnatý  Xerocomus subtomentosus  Suchohřib plstnatý
 Suchohríb žltomäsový  Boletus chrysenteron  Suchohřib žlutomasý
Suchohríbnik zamatový Boletus pruinatus Suchohřib sametový
 Šiškovec šupinatý  Strobilomyces strobilaceus  Šiškovec černý
Škľabka plstnatá Auriculariopsis ampla Mušlovka plstnatá
 Štítovka hľúzkovitá  Pluteus semibulbosus  Štítovka hlízečkatá
Štítovka jelenia Pluteus cervinus Štítovka jelení
 Štítovka žltá  Pluteus leoninus  Štítovka žlutá
 Štítovnička  Scutellinia  Kosmatka
Šťavnačka bledá Hygrophorus discoxanthus Šťavnatka nažloutlá
Šťavnačka mrázová Hygrophorus hypothejus Šťavnatka pomrazka
Šťavnačka oranžová Hygrophorus pudorinus Šťavnatka oranžová
Šťavnačka smrekovcová Hygrophorus lucorum Šťavnatka modřínová
Šťavnačka vínovočervená Hygrophorus capreolarius Šťavnatka vínová
Šupinačka menlivá Kuehneromyces mutabilis Opeňka měnlivá
Šupinovka bledookrajová Pholiota squarrosoides Šupinovka ježatá
Šupinovka hlinovookrová Pholiota lenta Šupinovka šedohlínová
Šupinovka Jahniova Pholiota jahnii Šupinovka tmavošupinná
Šupinovka ohnivá Pholiota flammans Šupinovka ohnivá
Šupinovka slizká Pholiota adiposa Šupinovka slizká
 Šupinovka šafránová Pholiota astragalina Šupinovka kozincová
Šupinovka zhubná Pholiota populnea Šupinovka zhoubná
 Šupinovka zlatozávojová Pholiota aurivella  Šupinovka zlatozávojná
Tanečnica cesnaková Marasmius alliaceus Špička cibulová
Tanečnica čiernohlúbiková Marasmius androsaceus Špička pochybková
Tanečnica golierikovitá Marasmius rotula Špička kolovitá
 Tanečnica poľná  Marasmius oreades  Špička obecná
 Tanečnica Wettsteinova  Marasmius wettsteinii  Špička Wettsteinova
 Tanečnička zvončekovitá  Xeromphalina campanella  Kalichovka zvončeková
Tarzeta poprášená Tarzetta catinus Zvonkovka žlutavá
Tmavorôsolovec mozgovitý Exidia glandulosa Černorosol bukový
Trámovka jedľová Gloeophyllum abietinum Trámovka jedlová
 Trámovka plotová  Gloeophyllum sepiarium Trámovka plotní
Trichoderma zelená Trichoderma viride Zelenatka obecná

Trsovec horský

Bondarzewia mesenterica Bondarcevka horská
Trúdnik čiernohlúbikový Polyporus melanopus Choroš černonohý
Trúdnik klobučkatý Polyporus umbellatus Choroš oříš
Trúdnik premenlivý Polyporus varius Choroš měnlivý
Trúdnik strapkatý Polyporus ciliatus Choroš zimní
Trúdnik šupinatý Polyporus squamosus Choroš šupinaty
Trúdnik tmavohlúbikový Royoporus badius Choroš smolonohý
Trúdnik zimný Polyporus brumalis Choroš poloplastový
Trúdnikovec hrbatý Trametes gibbosa Outkovka hrbatá
Trúdnikovec chlpatý Trametes hirsuta Outkovka chlupatá
Trúdnikovec pestrý Trametes versicolor Outkovka pestrá
Trúdnikovec voňavý Trametes suaveolens Outkovka vonná
Tvarohovník horký Oligoporus stipticus Bělochoroš hořký
Uhliarik pálený Kretzschmaria deusta Spálenka skořepatá
Uchovec bazový Auricularia auricula-judae Boltcovitka ucho Jidášovo
Uchovka pásikavá Auricularia mesenterica Boltcovitka mozkovitá
Ušiak mitrovitý Gyromitra infula Ucháč čepcovitý
Ušiak obrovský Gyromitra gigas Ucháč obrovský
Ušiak zväzkovitý Gyromitra fastigiata Ucháč svazčitý
Uško oslie Otidea onotica Ouško kornoutovité
Vatovec obrovský Langermannia gigantea Vatovec obrovský
Vlasnačka Trichia sp. Vlasatka
Vlasnačka plášťovitá Trichia favoginea Vlasatka zlatožlutá
Vlasovníčka kyjačikovitá Hemitrichia clavata Vlásenka
Vlčinka červená Lycogala epidendrum

Vlčí mléko červené

Vlčinka veľká Lycogala flavofuscum Vlčí mléko žlutohnědé
Vlnuška drobná Lachnellula subtilissima Brvenka drobná
Vlnuška neškodná Lachnellula occidentalis Brvenka Hahnova
Vodnička obyčajná Cudoniella clavus var. clavus Vodnička potoční
Vrtidlovka mäsitá Ascocoryne sarcoides Čihovitka masová
Zamatka dubová Xerula pudens Penízovka dlouhonohá
Zamatka jedľová Xerula melanotricha Slizečka chlupatá
Zubovec biely Irpex lacteus -
Žezlovka Rouxova Elaphocordyceps rouxii Housenice
Žezlovka srnková Elaphocordyceps ophioglossoides Housenice cizopasná
Žezlovka Cordyceps tuberculata Housenice
Žilnačka oranžová Phlebia radiata Žilnatka oranžová
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

—————