zoznam H - M

30.06.2011 22:02

 

slovensky latinsky česky
Hadovka smradľavá Phalus impudicus Hadovka smrdutá
Hlavička kôrová Phleogena faginea Prachovečník bukový
Hliva buková

Pleurotus pulmonarius

Hliva plicní
Hliva ustricovitá Pleurotus ostreatus Hlíva ústřičná
Hliva závojová Pleurotus calyptratus Hlíva čepičkatá
Hlivka červená Nectria cinnabarina Rážovka rumělková
Hlivník hniezdovitý Phyllotopsis nidulans Hlíva hnízdovitá
Hľuznatka veternicová Dumontinia tuberosa Hlízenka sasanková
Hľuzovka dlabaná Tuber excavatum Lanýž vydutý
Hnedák Schweinitzov Phaeolus schweinitzii Hnědák Schweinitzův
Hnojník atramentový  Coprinopsis atramentaria  Hnojník ikoustový
Hnojník klamný  Coprinellus subdisseminatus  Hnojník
Hnojník ligotavý  Coprinellus micaceus  Hnojník třpytivý
Hnojník obyčajný  Coprinus comatus  Hnojník obecný
 Hnojník rozosiaty  Coprinellus disseminatus  Hnojník nasetý
 Hnojník strakatý  Coprinopsis picacea  Hnojník strakatý
 Hodvábnica jarná  Entoloma clypeatum  Závojenka podtrnka
Hodvábnica včasná Entoloma vernum Závojenka jarní
 Holwaya mucida  Holwaya mucida Voskovička černavá
Hrdzavka hrušková Gymnosporangium sabinae Rzivost hrušní
 Hríb červený  Boletus calopus  Hřib kříšť
 Hríb dubový  Boletul reticulatus  Hřib dubový
Hríb horský  Boletus subappendiculatus  Hříb panický
 Hríb kráľovský  Boletus regius  Hříb královský
 Hríb plavý  Boletus impolitus  Hřib plavý
 Hríb príveskatý  Boletus appendiculatus  Hřib přívěskatý
 Hríb Quéletov Boletus queletii Hřib Quéletův
 Hríb siný  Boletus luridus  Hřib koloděj
 Hríb smrekový  Boletus edulis  Hřib smrkový
 Hríb zrnitohlúbikový  Boletus luridiformis  Hřib kovář
 Hríbnik gaštanovohnedý  Gyroporus castaneus  Hřib kaštanový
Humária polguľovitá Humaria hemisphaerica Bělokosmatka polokulovitá
Húževnatček ulitovitý Lentinellus cochleatus Houžovec hlemýžďovitý
Húževnatec chlpatý Lentinus strigosus -
Húževnatec škľabkovitý Panus conchatus Hlíva fialová
Húževnatec šupinatý Neolentinus lepideus Houževnatec šupinatý
Húževnatec tigrovaný Lentinus tigrinus Houževnatec tygrovaný
 Hviezdovka  Geastrum sp.  Hvězdovka
Hviezdovka červenkastá Geastrum rufescens Hvězdovka červenavá
 Hviezdovka štvorcípová  Geastrum qadrifidum  Hvězdovka smrková
Chriapač brvitý Helvella macropus Stopečka pýřitá
 Chriapač kučeravý  Helvella crispa  Chřapáč kadeřavý
 Chriapač pružný  Helvella elastica  Chřapáč pružný
Chriapač rebernatý Helvella costifera Chřapáč kosťovitý
Chriapač sedlovitý Helvella ephippium Chřapáč sedlový
Jahňadka Ciboria viridifusca -
 Jahňadka obyčajná  Ciboria amentacea  Jehnědka olšová
 Jahodník sasankovitý  Tubifera ferruginosa  Rourkovka rezavá
Jazýček Geoglossum sp. Pazoubek
 Jelenka poprehýbaná  Hydnum repandum  Lošák zprohýbaný
 Jelenka ryšavá  Hydnum rufescens  Lošák ryšavý
Jelenkovka výrastkovitá Hydnellum scrobiculatum -
Kalichovka matná Chrysomphalina grossula -
 Klanolupeňovka obyčajná  Schizophyllum commune  Klanolístka obecná
Klanopórovka drobnopórová Schizopora flavipora Pórnovitka drobnopórá
 Klincovka slizká  Leotia lubrica  Patyčka rosolovitá
 Komôrkovka Michaelova  Hydnotrya michaelis  Oříškovec Michaelov
 Konárovka hrebenitá  Clavulina coralloides  Kuřátečko hřebenité
 Konárovka vráskavá  Clavulina rugosa  Kuřátečko svraskalé
 Koralovec bukový  Hericium clathroides  Korálovec bukový
 Koralovec jedľový  Hericium coralloides  Korálovec jedlový
Kornatka dubová Peniophora quercina Kornatka dubová
Kornatka mäsovočervená Peniophora incarnata Kornatka masová
Korunovec svietnikovitý Artomyces pyxidatus Korunokyjka svícnovitá
 Kozák  Leccinum cyaneobasileucum  Kozák šedohnědý
Kozák brezový Leccinum scabrum Kozák březový
 Kozák hrabový  Leccinum pseudoscabrum  Kozák habrový
 Kozák hrdzavejúci  Leccinum populinum  -
 Kozák osikový  Leccinum albostipitatum  Křemenáč osikový bělotřeňový
 Kozák žltooranžový  Leccinum versipelle  Křemenáč březový
Kožnačka červená Hymenochaete cruenta Kožovka Mougeotova
Kožnačka hrdzavohnedá Hymenochaete rubiginosa Kožovka rezavá
Kožovník pásikavý Coltricia perennis Dubkatec pohárkovitý
Kôrovka ružová Laeticorticium roseum Kornatec růžový
 Krásnopórovec zelenohnedý  Albatrellus cristatus  Krásnopórka hřebenitá
 Kučierka veľká  Sparassis crispa  Kotrč kadeřavý
Kuriatko bledé Cantharellus pallens Liška bledá
 Kuriatko jedlé  Cantharellus cibarius  Liška obecná
 Kuriatko jedlé ametystové  Cantharellus cibarius var. amethysteus  Liška obecná ametystová
 Kuriatko lievikovité  Cantharellus tubaeformis  Liška nálevkovitá
 Kuriatko oranžové  Cantharellus friesii  Liška Friesova
 Kuriatko žltohnedé  Cantharellus lutescens  Liška žlutavá
Kuriatkovec spáleniskový Faerberia carbonaria Liškovec spáleništní
 Kvetovec Archerov  Clathrus archeri  Květnatec archerův
 Kyjačik lámavý  Clavaria fragilis  Kyjanka křehká
Kyjovka rúrkovitá Macrotyphula fistulosa Kyj rourkovitý
Kyjovka tenká Macrotyphula juncea Kyj niťovitý
Kyjovka Macrotyphula contorta Kyj
 Lakovka ametystová  Laccaria amethystina  Lakovka ametystová
Lakovka obyčajná Laccaria laccata Lakovka laková
 Lesklokôrovka obyčajná  Ganoderma lucidum  Lesklokorka lesklá
 Lesklokôrovka plochá  Ganoderma applanatum  Lesklokorka ploská
Leskloplodka krehká Leocarpus fragilis Lesklík křehký
 Libertella  Libertella fagus  -
 Lievik trúbkovitý  Craterellus cornucopioides  Stroček trubkovitý
Lievikovka buková Cotylidia pannosa -
Líška oranžová Hygrophoropsis aurantiaca Lištička pomerančová
Lopatovka obyčajná Auriscalpium vulgare Lžičkovec šiškový
 Lúčnica šarlátová Hygrocybe coccinea  Voskovka šarlatová
 Lúčnica kužeľovitá  Hygrocybe conica  Voskovka kuželovitá
Lupeňopórovec čevenožltý Phylloporus rhodoxanthus Lupenopórka červenožlutá
Lupeňovka brezová Lenzites betulina Lupeník březový
Machovček oranžový Rickenella fibula Kalichovka oranžová
 Masliak smrekovcový  Suillus grevillei  Klouzek sličný
 Masliak zrnitý  Suillus granulatus  Klouzek zrnitý
Mäkkúšik kučeravý Plicaturopsis crispa Měkkouš kadeřavý
Meďovec korenistý Chalciporus piperatus Hřib peprný
Melastíza Melastiza sp. -
Mihavka Vibrissea leptospora Míhavka přisedlá
Mištička ovisnutá Arcyria nutans Arcyria nutans
Mrštec jagavý Pilobolus crystallinus Měchomršť krystalický
Muchotrávka biela Amanita verna Muchomůrka jarní
Muchotrávka citronovožltá Amanita citrina Muchomůrka citrónová
 Muchotrávka červená  Amanita muscaria  Muchomůrka červená
 Muchotrávka červenkastá  Amanita rubescens  Muchomůrka růžovka
 Muchotrávka hrubá  Amanita spissa  Muchomůrka šedivka var. tlustá
Muchotrávka chrastavá Amanita ceciliae Muchomůrka šupinatá
 Muchotrávka oranžová  Amanita crocea  Pošvatka šafránová
Muchotrávka porfýrovosivá Amanita porphyria Muchomůrka porfyrová
 Muchotrávka pošvatá  Amanita vaginata  Muchomůrka pošvatá
 Muchotrávka tigrovaná  Amanita pantherina  Muchomůrka tygrovaná
Muchotrávka umbrovožltá Amanita battarrae Muchomůrka žlutoolivová
Muchotrávka zelená Amanita phalloides Muchomůrka zelená
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

—————