zoznam A - G


 

slovensky latinsky česky
Badhamia Badhamia sp. Badhamovka
Bedľa červenejúca Chlorophyllum rachodes Bedla červenající
Bedľa červenejúca záhradná Chlorophyllum brunneum -
Bedľa Konradova Macrolepiota konradii Bedla Konradova
Bedľa štíhla Macrolepiota mastoidea Bedla útla

Bedľa vysoká          

Macrolepiota procera var. procera

Bedla vysoká

Bedlička ostrošupinatá Lepiota aspera Bedla ostrošupinná
Bedlička vlnatá Lepiota clypeolaria Bedla vlnatá
Bielohľuzovka obyčajná Choiromyces meandriformis bělolanýž obecný
Bieloústka Valsa nivea Běloterčka topolová
Brezovník obyčajný Piptoporus betulinus Březovník obecný
Čechračka parková Paxillus vernalis -
Čechračka podvinutá Paxillus involutus Čechratka podvinutá

Čechračka tmavohlúbiková

Tapinella atrotomentosa

Čechratka černohuňatá

Čechratec obrovský Leucopaxillus giganteus Běločechratka obrovská
Čechratec zavalitý Leucopaxillus tricolor Běločechratka trojbarvá

Černúšik strakatý

Melanogaster variegatus

Černoušek pestrý

Čerň javorová

Rhytisma acerinum

Svraštělka javorová

Červenica rumelková Pycnoporus cinnabarinus Outkovka rumělková
Čiašenka jahňadová Crocicreas amenti Miskovička vrbová

Čiaška buková

Peziza arvernensis

Řasnatka lesní

Čiaška Peziza sp. Řasnatka
Čiaška miskovitá Peziza succosa Řasnatka síromléčná
Čiaška sivohnedá Peziza echinospora Řasnatka uhelná

Čiaškovec pásikavý

Cyathus striatus

Číšenka rýhovaná

Čiašočka Hymenoscyphus sp. Voskovička
Čírovec červenožltý Tricholomopsis rutilans Šafránka červenožlutá
Čírovec ozdobný Tricholomopsis decora Šafránka ozdobná

Čírovka buková

Tricholoma sciodes

Čirůvka buková

Čírovka osiková Tricholoma frondosae Čirůvka osiková
Čírovka prstencová Tricholoma batschii -
Čírovka sivá Tricholoma portentosum Čirůvka havelka
Čírovka topoľová Tricholoma populinum Čirůvka topolová
Čírovka zelenohnedastá Tricholoma sejunctum Čirůvka odlišná
Čírovka zemná Tricholoma terreum Čirůvka zemní
Čírovnica májová Calocybe gambosa Čirůvka májovka
Diatrypka diskovitá Diatrype disciformis Korovitka terčovitá

Discinka hnedá

Discina ancilis

Destice chřapáčová

Ditiola Ditiola peziziformis -
Drevnatec hlohový Xylaria oxyacanthae Dřevnatka hlohová
Drevnatec kyjakovitý Xylaria polymorpha Dřevnatka mnohotvárna

Drevnatec parohatý

Xylaria hypoxylon

Dřevnatka parohatá

Drevnatec štíhly

Xylaria longipes

Dřevnatka dlouhonohá

Drevovček bukový

Hypoxylon fragiforme

Dřevomor červený

Drevovček Howeov Hypoxylon howeanum Dřevomor Howeův
Drobuľka hnedosivá Psathyrella spadiceogrisea Křehutka hnědošedá
Dutinovka lužná Encoelia fascicularis Kornice svazčitá
Dutinovka otrubnatá Encoelia furfuracea Kornice otrubičnatá

Golierovka zelenkastá

Stropharia aeruginosa

Límcovka měděnková